silvester bernadette

logo

 • Je bevindt je hier:

Welkom

welkom

Wij zijn:

 • een middelgrote, waarde(n)volle katholieke school, groot in kwaliteit en onderwijszorg!
 • een school waar kinderen en leerkrachten met hoofd, hart en handen leren.
 • een school waar een fijne sfeer een belangrijk uitgangspunt is! Regels en afspraken helpen daarbij en zijn ook een middel om goed te leren samenwerken en zelfstandig te worden.
 • een school waar taal en lezen heel belangrijk zijn: zowel op het rooster als in het gebouw en tijdens speciale activiteiten voor kinderen op dit gebied. Lezen is immers een belangrijke vaardigheid voor nu en later!
 • een school waar we uitgaan van verschillen (in capaciteiten, interesses en werktempo) tussen kinderen en we zoeken ook naar overeenkomsten. Kinderen kunnen op deze manier veel van elkaar leren. Met coöperatieve werkvormen wordt dit in alle groepen ook bevorderd
 • een school die veel waarde hecht aan professionele ontwikkeling van onze leerkrachten, zowel individueel als gezamenlijk.
 • een school die werk maakt van een goede relatie met ouders én kinderen. Ook voor ouders willen wij een school zijn waar zij zich "thuis" voelen. We zijn trots op de resultaten die we hierdoor samen met hen bereiken.

Wij bieden:

 • Een veilige, gezellige en gestructureerde schoolomgeving
 • 2 taalklassen (onderbouw), een taalRijk groep (bovenbouw),  een Praktijkrijk/vakroute klas (bovenbouw), 2 VindingRijk groepen (onder- en bovenbouw) , en een taalklas voor ouders naast de reguliere groepen
 • extra instructie en extra uitdaging aan kinderen die dat nodig hebben
 • gespecialiseerde leerkrachten
 • gespecialiseerde onderwijsassistenten
 • 2 gymzalen en les van (eigen) vakleerkracht
 • 2 bibliotheken in school
 • een uitgebreid en gratis verlengde schooldagaanbod voor kinderen van groep 1 t/m 8
 • Lees- en rekencafé's voor kinderen en ouders samen als extra en gratis verlengde schooldagaanbod.
 • goede resultaten

Kortom: een school die midden in de maatschappij staat en die uw kind(eren) -samen met u- maximaal wil toerusten op de maatschappij van de nabije toekomst.

 

Neem maar eens een kijkje in de kleuterklas: