silvester bernadette wit

Nieuws

Nieuwsbrief 09-03-2023

Beste ouders / verzorgers

Wist u dat veel kinderen met plezier gebruik maken van activiteiten vanuit de verlengde schooldagacademie? Het aanbod wordt deels verzorgd door collega’s van school en deels door samenwerkingspartners vanuit jongerenwerk, JIBB+, Ready to Rock. In de groepen 3 en 4 vinden regelmatig bijeenkomsten voor kind en ouder samen plaats waarbij de leerkrachten informatie en instructie geven om thuis te oefenen. Vanaf groep 5 wordt na schooltijd extra oefentijd geboden aan kinderen op verschillende ontwikkelgebieden en mogen leerlingen op school aan werkstukken en presentaties werken. Ik ben er trots op dat veel collega’s dit naast hun vastgestelde taken doen om kinderen net dat steuntje in de rug te geven en extra kansen te bieden! 

De begeleiding die door externen wordt verzorgd, is veelal gebaseerd op subsidies. Voor leerlingen van groep 8 boden we dit jaar voor het eerst extra begeleiding t.b.v. de overstap naar het voortgezet onderwijs. De deelnemers zijn vrijwel unaniem in het aanraden van deze begeleiding aan de huidige groep 7 leerlingen. Een mooie reden om deze begeleiding volgend schooljaar ook weer vorm te willen geven en de subsidie hiervoor opnieuw aan te vragen.

Vriendelijke groeten, Monique van Ekert - Directeur-bestuurder

Regels en afspraken

Vanaf maandag staat de regel “We vertrouwen elkaar“ centraal. Vertrouwen hebben in elkaar is een houding die basaal is om fijn samen te werken en samen te leren en te leven. Deze houding heeft te maken met hoe je over jezelf en de ander denkt. De kunst is om niet voor een ander te denken of zaken in te vullen. We vinden het belangrijk om dit aan onze leerlingen mee te geven en staan er daarom regelmatig bij stil.

OUDERBIJDRAGE

De ouderbijdrage die bij ons op school gevraagd wordt is € 10,- per jaar per kind. De ouderraad beheert de inkomsten en organiseert daar voor kinderen attenties (december) en traktaties van tijdens vieringen. Ook het jaarlijkse uitstapje wordt deels uit deze ouderbijdrage betaald (Aangevuld met opbrengst sponsorloop en acties statiegeldflessen en batterijen).                                       

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage waar we leuke dingen voor kinderen van kunnen realiseren. Veel ouders hebben het bedrag voor dit schooljaar al betaald. Bij anderen is het wellicht aan de aandacht ontsnapt of lukt het niet. Dit berichtje is als herinnering bedoeld voor degenen die het vergeten zijn.

Contant betalen kan bij de administratie. Overmaken kan op NL12RABO 017.10.93.968 t.n.v. Ouderraad Silvester-Bernadette o.v.v. naam en groep van het kind/de kinderen.

VACATURE TOEZICHTHOUDEND BESTUUR VAN SCHOOL

Onze school wordt geleid door de directeur-bestuurder i.s.m. de teamleiders van school. De uitvoerende bestuurstaken zijn belegd bij de directeur-bestuurder. De toezichthoudende taken worden ingevuld door vrijwilligers van het toezichthoudend bestuur. Zij houden toezicht op het reilen en zeilen op school, m.n. op de volgende gebieden: onderwijs en kwaliteit, personeel en professionalisering, huisvesting en facilitaire zaken, financieel beleid, risico's en risicobeheersing. Toezichthouders treden in principe toe voor een periode van vier jaar. Dit kan een keer worden verlengd met vier jaar. Na uiterlijk acht jaar moeten toezichthouders daarom afscheid nemen. Dit is binnenkort aan de orde voor Dhr. Gielen. Daarom zijn we op zoek naar opvolging. Het profiel voor leden van het toezichthoudend bestuur is beschikbaar via de administratie van school.

TECHNIEKOCHTEND 29 MAART

Voor onze techniekochtend op 29 maart a.s. zijn wij nog op zoek naar apparaten om te slopen/demonteren. Heeft u nog iets in de kast staan wat wij kunnen gebruiken, dan mag u dit inleveren bij de balie. Wij zijn er erg blij mee.

Belangrijke data

Vóór 17 maart a.u.b. Betalen ouderbijdrage van 10 euro per kind.

Deel ons

Volg ons

© Silverster Bernadette. Website Van Dongen Design - Inloggen

Adresgegevens

Silvester - Bernadette
Dahliastraat 2
5701 ET Helmond
Telefoon: 0492 - 523775
E-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website www.silvester-bernadette.nl