silvester bernadette wit

Nieuws

Nieuwsbrief 16-11-2023

Beste ouders / verzorgers

BESTE OUDERS EN VERZORGERS

Om de paar jaar nemen we een tevredenheidspeiling af bij kinderen van groep 5 t/m 8, bij ouders en bij collega’s. Omdat de deelname aan het onderzoek vanuit ouders de laatste keren niet zo groot was, hebben we de uitgebreide vragenlijst ingekort tot slechts één vraag.

De vraag kan op drie manieren worden beantwoord:

 1. Per mail.
 2. Op papier.
 3. mondeling 

Later vandaag wordt een aparte mail verzonden. We hopen dat veel ouders de tijd kunnen vinden en de moeite willen doen om deze vraag te beantwoorden.                                                         Dit kan t/m 30 november 2023.

Ouders die de vraag liever op papier beantwoorden dan digitaal, kunnen een formulier ophalen bij de balie in de hal van school.

Degenen die de vraag liever mondeling beantwoorden, kunnen hiervoor ook op school terecht: bij de administratie, bij de directeur en/of bij de teamleiders. U bent van harte welkom!

Kinderen van de groepen 5 t/m 8 nemen tijdens schooltijd deel aan de tevredenheidspeiling.

De resultaten worden verwerkt tot één document. Dit wordt besproken met het toezichthoudend bestuur, met de medezeggenschapsraad, de ouderraad en de werkgroep  partnerschap. De bevindingen en actiepunten worden in de nieuwsbrief ook met andere ouders en belangstellenden gedeeld.

Vriendelijke groeten, Monique van Ekert

Directeur-bestuurder

Regels en afspraken

Vanaf a.s. maandag staat de regel “We hebben plezier” centraal. Naast de schoolregels werken we vanaf dit jaar ook met de 7 gewoonten van S. Covey. Na de herfstvakantie staan gewoonte 3 “Belangrijke zaken eerst” centraal. De 7 gewoonten helpen kinderen levensvaardigheden onder de knie te krijgen die hen stevig laten wortelen. De basis van zelfvertrouwen helpt om met de uitdagingen van het leven, nu en later, om te leren gaan, vertrouwen te schenken aan anderen en van daaruit te kunnen samenwerken en een bijdrage te leveren binnen het gezin, familie, vriendenkring en samenleving. Elke gewoonte wordt voor kinderen concreet door een dier. De dieren gaan vanuit een verhaal (voor jongere kinderen met een handpop) leven.

Sinterklaas is nog niet in het land, maar ook voor het volgende feest is de organisatie al volop in de weer. Een aantal kunstkerstbomen op school zijn aan vervanging toe. Wanneer u, of iemand in uw familie / vrienden- of kennissenkring, een kunstkerstboom over heeft, kunt u onze school daar blij mee maken!

JUFFROUW ANNE IS TERUG VAN ZWANGERSCHAPSVERLOF

Juffrouw Anne is weer gestart in groep 8. Omdat haar verlof werd opgevangen door andere collega’s, vindt er hier en daar een verschuiving plaats in de organisatie. Ouders van groep 4 van juffrouw Deveny en van groep 5 van juffrouw Karin zijn daar eerder al over geïnformeerd.

WINNAARS VERKEERSWEDSTRIJD

Groep 7 van juffrouw Debbie en juffrouw Selda heeft de regionale finale van de verkeerswedstrijd in Veldhoven gewonnen! Vol enthousiasme, met een grote beker, individuele medailles, een certificaat én een tegoed voor een magische verkeersshow voor de hele school kwamen ze terug naar school! We zijn trots op de inzet van de leerlingen en de leerkrachten! Daarnaast bedanken we de gemeente Helmond voor hun bijdrage voor het busvervoer! Mede hierdoor werd Helmond vertegenwoordigd in de regio en kreeg de belevenis voor de kinderen een extra tintje!

SCHOOLFRUIT

Deze week is de schoolfruitactie weer gestart. Op dinsdag, woensdag en donderdag hoeven de kinderen geen fruit mee te nemen. Op vrijdag is er vaak nog iets over voor degenen die dat willen. Vanuit de administratie wordt op de Klasbord ouderapp gedeeld welk(e) fruit/snackgroente wordt geleverd

VERLENGDE SCHOOLDAGACADEMIE

De activiteiten van de verlengde schooldag zijn weer uitgebreid! We kunnen daarom spreken van een heuse verlengde schooldagacademie. Kinderen kunnen bij ons op school gebruik maken van een divers aanbod. Per groep en per periode wordt het aangepast. Een aantal activiteiten vindt wekelijks plaats, anderen 2-wekelijks of maandelijks. Dankzij de extra inzet van leerkrachten en onderwijsassistenten bieden we kinderen extra kansen. Daarnaast werken we voor een deel van het aanbod samen met externe partners van bijv. JIBB+, LEVgroep, kunstkwartier, bibliotheek en Yeppe. Een overzicht van het aanbod: 

 • Huiswerkbegeleiding taal/lezen/rekenen/leren voor toetsen
 • Motorische Remedial Teaching
 • Extra sportactiviteiten
 • Techniekactiviteiten
 • Doorstroombegeleiding PO > VO
 • Logopedie
 • Muzieklessen (zang, gitaar, drum, saxofoon, trompet, keyboard)
 • Koken
 • Rappen
 • Creatieve activiteiten     
 • Begeleiding voor kind en ouder samen in groep 3 en 4 t.b.v. lezen en rekenen.                      

Alle activiteiten tijdens de verlengde schooldag academie zijn gratis voor onze leerlingen!

Belangrijke data

Donderdag 16 t/m donderdag 30 november

Invullen tevredenheidspeiling school

Donderdag 23 november

Boeken Bieb Op School inleveren

Vrijdag 24 november

Nieuwe boeken lenen

Deel ons

Volg ons

© Silverster Bernadette. Website Van Dongen Design - Inloggen

Adresgegevens

Silvester - Bernadette
Dahliastraat 2
5701 ET Helmond
Telefoon: 0492 - 523775
E-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website www.silvester-bernadette.nl