silvester bernadette wit

Nieuws

Nieuwsbrief 21-03-2024

Beste ouders / verzorgers

Het voorjaar hangt in de lucht. Gisteren is het lenteseizoen officieel van start gegaan. De natuur ontluikt stap voor stap en her en der schieten voorjaarsbolletjes uit de grond. Ook bomen en struiken worden weer groener en staan hier en daar al vol bloesem. Nieuw leven en nieuwe energie dienen zich aan. Ook veel kinderen en volwassenen genieten van een lekker lentezonnetje. Kinderen kunnen vaak heerlijk verwonderd reageren op wat zij ontdekken of op alles wat groeit en bloeit. De lente plaatst veel zaken letterlijk en figuurlijk in een zonniger perspectief!

Vriendelijke groeten, Monique van Ekert - Directeur-bestuurder

Regels en afspraken

Vanaf maandag staat de regel “We helpen elkaar” centraal.  Naast de schoolregels werken we vanaf dit jaar ook met de 7 gewoonten van S. Covey.  De gewoonte 5 “Eerst begrijpen dan begrepen worden” staat vanaf komende week centraal. De 7 gewoonten helpen kinderen levensvaardigheden onder de knie te krijgen die hen stevig laten wortelen. De basis van zelfvertrouwen helpt om met de uitdagingen van het leven, nu en later, om te leren gaan, vertrouwen te schenken aan anderen en vandaar uit te kunnen samenwerken en een bijdrage te leveren binnen het gezin, familie, vriendenkring en samenleving.  Elke gewoonte wordt voor kinderen concreet door een dier. De dieren gaan vanuit een verhaal (voor jongere kinderen met een handpop) leven.

OUDERBIJDRAGE

De ouderbijdrage die bij ons op school gevraagd wordt, is € 10,- per kind. Hiervan worden traktaties betaald zoals paaseitjes en cadeautjes die de kinderen krijgen in december. Daarnaast wordt van deze bijdrage het jaarlijkse uitstapje /activiteit met de groep betaald aan het einde van het schooljaar. Een aantal ouders heeft het gevraagde bedrag voor dit schooljaar al betaald.  Bij anderen is het wellicht aan de aandacht ontsnapt of lukt het niet. Dit berichtje is bedoeld voor degenen die het zijn vergeten. Contant betalen kan op de administratie. Overmaken kan op NL12RABO 017.10.93.968 t.n.v. Ouderraad Silvester-Bernadette o.v.v. naam en groep van kind(eren).

UITLEG BEPERKTERE MOGELIJKHEDEN ONDERSTEUNING

Onze school maakt dankbaar gebruik van vele subsidies. Dat zijn er tientallen! Hierdoor kunnen we tot nu toe kleine groepen voor kinderen organiseren én ondersteuning wanneer kinderen gebaat zijn bij extra hulp of extra uitdaging. De basisbekostiging van de overheid gaat uit van 24 leerlingen in een klas, zonder ondersteuning. Een praktisch voorbeeld: De subsidies  “Basisvaardigheden” en “ extra subsidie basisvaardigheden” werden voor twee jaar toegezegd, maar lopen in de zomer af. Helaas is er geen opvolgende subsidiemogelijkheid voor de genoemde subsidies met samen een omvang van ruim € 450.000,-. Ook de NPO-subsidie om leervertragingen door corona in te halen is gestopt. Dit betekent dat tijdelijke aanstellingen van enkele collega’s niet konden worden verlengd. Gelukkig hebben zij elders een baan in het onderwijs gevonden. We staan als school voor een uitdagende puzzel om de huidige organisatie overeind te houden met veel aandacht voor de kinderen en hun leergroei. De kleine groepen en zoveel mogelijk ondersteuning in en bij de klassen helpen daarbij. We doen ons uiterste best om dit zo goed en zo efficiënt mogelijk te vervolgen.

Belangrijke data

Vrijdag 15 maart

Nieuwe boeken lenen

Donderdag 28 maart

Boeken uit de Bieb Op School inleveren

Vrijdag 29 maart

Viering Goede Vrijdag in de klas > Gewone lestijden

Nieuwe boeken lenen

Deel ons

Volg ons

© Silverster Bernadette. Website Van Dongen Design - Inloggen

Adresgegevens

Silvester - Bernadette
Dahliastraat 2
5701 ET Helmond
Telefoon: 0492 - 523775
E-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website www.silvester-bernadette.nl