silvester bernadette wit

Nieuws

Nieuwsbrief 27-06-2024

Beste ouders / verzorgers

Bij de start van het schooljaar is veel aandacht besteed aan groepsvorming en de verschillende fasen die een groep daarna doorloopt. Deze laatste fase is daar ook een belangrijk onderdeel van voor zowel kinderen als collega’s. Voor de leerkracht en de kinderen is elke klas een soort familie die in een jaar gevormd wordt, groeit en weer moet worden losgelaten. De dankjewel vieringen voor ouders en verzorgers, de kampweek, de afscheidsavond voor groep 8 en hun ouders en de uitstapjes dragen allemaal bij aan de ontwikkeling van de groep en van de kinderen individueel. We kijken uit naar een gezellige laatste schoolweek van dit jaar. Op vrijdag 5 juli zijn ouders en verzorgers van harte welkom om aan het eind van de ochtend (12.15 uur) afscheid te nemen van de leerkracht(en) van dit schooljaar. Leerkrachten stellen het zeer op prijs wanneer u even binnen loopt en elkaar een fijne vakantie kunt wensen. Cadeautjes voor de meneren en juffen zijn echt niet nodig!!

Vriendelijke groeten, Monique van Ekert  -  Directeur-bestuurder                                                             

 

Regels en afspraken

Vanaf maandag staat de regel “We hebben plezier” centraal.  Naast de schoolregels werken we vanaf dit jaar ook met de 7 gewoonten van S. Covey. De gewoonte 7 “Houd de zaag scherp” staat tijdens de laatste weken van het jaar centraal.  Als je gaat zagen en de zaag is niet scherp, misschien wel helemaal bot, duurt het echt vreselijk lang voordat je een plank doormidden gezaagd hebt. Je zaagt maar en zaagt maar, je zweet je rot en je bent bekaf….  Als je ervoor zorgt dat de zaag voor je begint vlijmscherp is, dan is de klus zo klaar. Even zagen, zagen en zagen en de plank is doormidden. Zo is het ook met mensen.

AFSCHEIDSAVOND GROEPEN 8

Op maandagavond 1 juli nemen de kinderen en hun ouders afscheid van onze basisschool, van de teamleden en van elkaar. De leerlingen hebben allerlei optredens voorbereid, maken hapjes en maken filmpjes waarbij ze hun talenten laten zien. Bijzonderheden worden uitgelicht en alle schoolverlaters verdienen een Silvester-Leave-award voor hun talent en hun inzet! I.v.m. de ruimte in de aula zijn per schoolverlater twee genodigden welkom. Breng uw entreekaartje mee! Broers/zussen kunnen er, naast ouders, niet bij zijn.

  • Vanaf 18.30 uur ontvangst van de schoolverlaters op het plein bij de voordeur van school. 
  • Familieleden, buurtgenoten en leerlingen uit andere klassen zijn welkom om aan de overkant van de straat te kijken met welk vervoermiddel de kinderen naar de afscheidsavond komen.
  • Van elke leerling met ouder(s) wordt een foto gemaakt op de loper voor de ingang.
  • Afsluiting van de avond wordt verwacht rond 22.00 uur.

 

AFSCHEID LID OUDERRAAD EN LEDEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

Met de overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs van hun kinderen, komt ook een einde aan het lidmaatschap van de OR en MR voor respectievelijk Luïsa, Anke en Sjoerd. Luïsa heeft zich vanaf het begin dat haar oudste zoon op school kwam, ingezet als hulpouder en al snel als ouder van de ouderraad. Daarvan is ze zelfs enkele jaren voorzitter geweest. Anke en Sjoerd zijn beiden ook al sinds de start van hun oudste kind ambassadeur van school en al jaren actief als MR-ouder waarbij ze meedenken over schoolbeleid en gevraagd en ongevraagd advies geven, samen met de leerkrachten. We wensen hen en hun kinderen een toekomst toe met veel genietmomenten en hopen dat ze ambassadeur van B.S. Silvester-Bernadette blijven.

AFSCHEID LEDEN KINDERRAAD

Voor twee leden van de Silvester Bernadette Raad uit groep 8, Jessika en Lola, is het ook tijd om onze school uit te zwaaien tijdens de afscheidsavond. Met de SBR namen we onlangs tijdens de laatste vergadering al afscheid van hen. Zij waren een voorbeeld voor de aspirant-leden door zowel hun spreek- als luistervaardigheden en door anderen aan te moedigen om mee te denken en meningen uit te wisselen. # Samenscholen met hoofd, hart en handen! We wensen Jessika en Lola een gelukkige en succesvolle toekomst toe! We rekenen erop dat ook zij een ambassadeur van B.S. Bernadette blijven en zien hen graag nog eens terug!

KENNISMAKING NIEUWE KLAS EN LEERKRACHT(EN)

Op dinsdagmiddag 2 juli van 13.45 - 14.30 uur gaan alle kinderen kennismaken met de groep en de juf/meneer bij wie ze volgend jaar in de klas gaan werken en leren. Ouders van nieuwe kinderen en zij-instromers worden bij de voordeur welkom geheten door enkele collega’s en nieuwe klasgenoten. We wensen iedereen alvast een fijne kennismaking toe!

SCHOOLREIS ACTIVITEITEN

Op woensdag 3 juli beleven alle kinderen een gezellige jaarafsluiting met hun groep. In het schema hieronder leest u wat elke groep gaat doen. Let op de verwachte aankomsttijd van de groep van uw kind(eren) en houd de ouderapp in de gaten a.u.b. I.v.m. verkeersdrukte is de tijd niet exact te bepalen. Wat mee te nemen in een rugzak:

* fruit                           * snoepje en/of zakje chips

* lunch en drinken      * flesje/bidon met water

* zonnebrand (afhankelijk van het weer)

Groepen

Activiteiten

Start school

Uitzwaaien/

vertrek

Verwachte aankomst op school

Startgroep

Groepen 1 

Verrassingsactiviteit

op school

8.30 uur

 

12.30 uur

Groepen 2

 

Naar Speeltuin Leonardus

Te voet 

8.30 uur

 

12.30 uur

Groepen 3 en 4

 

Naar Dippie Doe

Met auto’s 

8.30 uur

9.30 uur

16.00 uur

Groepen 5 en 6*

 

Naar Billy Bird Hemelrijk

Per bus 

8.30 uur

8:45 uur

16.15 uur

Groepen 7

 

Naar Toverland

Per bus 

8.30 uur

9:00 uur

16.10 uur

  • Bij Billie Bird is water. Leerlingen van groep 5 en 6mogen daarom ook het volgende meenemen:
  • handdoek 
  • eventueel reserve kleding of badkleding.

  We gaan niet zwemmen maar er kan wel met water gespeeld worden. 

SCHOOLREISACTIVITEIT GROEPEN 2

De groepen 2 starten op woensdag 3 juli gewoon om 8.20 uur  in de klas.

De kinderen moeten worden opgehaald om 12.30 uur BIJ DE LEONARDUSSPEELTUIN, wij zorgen ervoor dat de BSO kinderen op tijd op school zijn.

Denk aan makkelijke kleding en schoenen. We gaan lopend naar de speeltuin toe.

Meenemen in een rugzak: Fruit, handdoek en zwemkleding (We gaan niet zwemmen maar bij mooi weer is de waterspeeltuin open). Denk eraan om uw kind in de ochtend in te smeren met zonnebrand. Wij zorgen voor drinken en wat lekkers, dit hoeven de kinderen dus NIET mee te nemen!

 

 

AFSCHEID MENEER PIETER EN JUF EVELINE

Meneer Pieter neemt de laatste week van het schooljaar afscheid van onze school. Hij gaat genieten van zijn welverdiende pensioen! We bedanken hem voor ruim 25 jaar trouwe dienst. Veel van zijn werkzaamheden vonden letterlijk en figuurlijk achter de schermen plaats en gingen door tijdens grote delen van vakanties en soms ook in de weekenden. We zullen zijn inzet zeker missen! Op donderdag 4 juli organiseren we een lopende kinderreceptie voor meneer Pieter. Met het team nemen we op vrijdag 5 juli afscheid. Na 13 jaar als intern begeleider in de onderbouw gewerkt te hebben op B.S. Silvester-Bernadette, gaat juf Eveline ons ook verlaten. Ze gaat een nieuwe uitdaging aan als intern begeleider voor groep 1 t/m 8 op B.S. De Kleine Kapitein in Bakel. We vinden dit een aderlating voor onze school. Juf Eveline heeft veel kennis m.b.t. het jonge kind en een uitgebreid netwerk met voorschoolse voorzieningen en het samenwerkingsverband Helmond-Peelland PO. We zullen vooral haar warme persoonlijkheid missen. Desalniettemin wensen we haar veel plezier en veel succes op haar nieuwe werkplek! Met het team nemen we op vrijdag 5 juli afscheid. Ouders die meneer Pieter en/of juf Eveline nog de hand willen schudden, zijn van harte welkom: loop op donderdag 4 of vrijdag 5 juli tegen het eind van de schooltijd even binnen.

SAMENLOOP EN FESTIVAL KLEURRIJK

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Belangrijke data

Maandag 1 juli

Groep 1 t/m 7: gewone schooltijden

Groep 8 afscheidsavond: 18.30 - 22.00 uur (ongeveer)

> Zie ouderapp voor tijd van de generale repetitie ’s middags.

Dinsdag 2 juli

Groep 1 t/m 7: gewone schooltijden

                        13.45 - 14.30 kennismaken in de nieuwe klas.

Gr. 8 vrij

Woensdag 3 juli

Groep 1 t/m 7: Schoolreis-activiteiten. (Tijden zie eerder in deze brief)

Gr. 8 vrij

Donderdag 4 juli

Groep 1 t/m 7: gewone schooltijden

Gr. 8 vrij

Vrijdag 5 juli

Laatste schooldag voor de zomervakantie

Groep 1 t/m 7: gewone schooltijden

Gr. 8 vrij

Ouders vanaf 12.15 uur welkom in de klas.

Maandag 19 augustus

Start schooljaar ’24 - ’25

8.20 uur opening van het schooljaar op het buitenpodium.

Ouders zijn welkom om even te blijven kijken.

Deel ons

Volg ons

© Silverster Bernadette. Website Van Dongen Design - Inloggen

Adresgegevens

Silvester - Bernadette
Dahliastraat 2
5701 ET Helmond
Telefoon: 0492 - 523775
E-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website www.silvester-bernadette.nl