silvester bernadette

logo

Kinderraad

De kinderraad bestaat in 2019 - 2020 uit de volgende leerlingen:

groep 5: Tessa en Morena, groep 6 Pip en Vanessa, groep 7 Naomi en Illyas en groep 8 Acar en Nicky

Zij zullen de leerlingen vertegenwoordigen. De kinderraad vergadert ongeveer zes keer per jaar en denkt mee om de kwaliteit an het onderwijs nog verder te verbeteren.

Ouders

We vinden het erg belangrijk vanaf het eerste moment een goede samenwerking met ouders op te bouwen. U kent uw kind het best! In de groepen 1 gaat de leerkracht daarom op huisbezoek bij elk kind. In alle andere groepen plannen regelmatig gesprekken in met u, uw kind (vanaf groep 1) en de leerkracht samen om te bespreken hoe het gaat: op school en thuis en hoe we elkaar kunnen aanvullen en ondersteunen.

Om ouders te informeren over het onderwijs, organiseren we in elke groep 3 kijkmomenten in de klas. We nodigen u graag uit om wekelijks een kijkje in de klas van uw zoon/dochter te nemen. In de kleutergroepen zijn ouders 2x per week welkom tijdens de inloop om samen met hun zoon/dochter een activiteit te doen. Daarnaast bent u welkom om een dagdeel in de groep van uw zoon/dochter mee te kijken. Wanneer u dit aangeft op de lijst, neemt de leerkracht hiervoor contact met u op.

Daarnaast organiseren we regelmatig een ouder-koffiemoment waarbij ontmoeting met andere centraal staat. De data staan op de kalender.

Ter informatie over verschillende ontwikkelgebieden en/of schoolontwikkelingen worden ook informatiebijeenkomsten georganiseerd voor ouders en verzorgers, want samen komen we verder!

Tijdens de nieuw(school)jaarsreceptie ontvangt elk gezin een kalender-schoolgids en andere belangrijke info voor dit schooljaar.

Via Facebook ontvangen ouders die dit op prijs stellen regelmatig een kort berichtje over school of n.a.v. een bijzondere activiteit van een groep.

Elke leerkracht nodigt de ouders van zijn/haar klas uit om de klas te volgen in de schoolapp. Leerkrachten plaatsen hier regelmatig (minimaal 1x per week) een foto en informatie vanuit de groep.

Wekelijks ontvangen ouders de nieuwsbrief digitaal. Voor ouders die graag vanaf papier lezen, staat de nieuwsbrief klaar in de informatiezuil in de hal.

Zoals we graag de talenten van kinderen stimuleren, maken we ook graag gebruik van kennis, expertise en vaardigheden van ouders. Als u iets kunt, of iets kunt regelen waarvan u denkt dat dit informatief en interessant is voor onze school of een groep, horen we dit graag van u!

Ouders die daar behoefte aan hebben, kunnen gratis deelnemen aan een van de taalklassen voor ouders en/of aan het lees-rekencafé in groep 3 en 4 samen met hun kind.

De Ouderraad

De ouderraad organiseert i.s.m. het team diverse activiteiten voor kinderen en vraagt daarvoor een bijdrage in de kosten. Hoewel dit een vrijwillige bijdrage betreft, hopen we dat iedereen deze betaalt om voor de kinderen leuke extra's te kunnen blijven doen. De bijdrage betreft dit schooljaar € 25,-- per leerling.

Het bedrag is als volgt opgebouwd:

  • € 5,-- per leerling (van deze vrijwillige bijdrage worden  de volgende zaken bekostigd: Sinterklaascadeautjes en -surprises, traktaties tijdens diverse vieringen, presentje  schoolverlaters )
  • € 20,-- per leerling voor de schoolreis van groep 1 t/m 7

De ouderraad staat open voor uw ideeën, opmerkingen en vragen. Spreek gerust een ouder van de OR aan, of stuur een berichtje per mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De ouderraad bestaat uit de volgende personen:

Louisa Clemente-Spierings

Gaby van Lierop

Rachel Rijna

Natascha Kusters

Carina van Lierop

Natascha Schippers

Erica Willemen

 

 

 

Medezeggenschapsraad

Op onze school is een medezeggenschapsraad. Zij vergaderen regelmatig over het beleid dat op school gevoerd wordt. Jaarlijks kunt U het jaarverslag, aan het einde van het schooljaar, lezen op deze site. Hun taak is het vertegenwoordigen van ouders en team bij het meedenken en beïnvloeden van dat beleid. Als u vragen heeft, kunt u ze stellen via het volgende e-mail adres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De MR bestaat uit:

vertegenwoordigers van het team:
Mevr. Peggy Hezemans
Mevr. Ankie Koster
Mevr. Regine de Vries

vertegenwoordigers van de ouders:
Dhr. Sjoerd Lintermans

Mevr. Anke van den Hurk 

Dhr. Sander van Veghel

 

 

 

Het team

Silvester-Bernadette bestaat uit een gemêleerd team van mannen en vrouwen van diverse leeftijden. In zowel onder-als bovenbouw zijn diverse specialisten werkzaam.

Zie ook het Organogram hieronder:

Meer artikelen...