silvester bernadette

logo

De Ouderraad

 De ouderraad organiseert i.s.m. het team diverse activiteiten voor kinderen en vraagt daarvoor een bijdrage in de kosten. Hoewel dit een vrijwillige bijdrage betreft, hopen we dat iedereen deze betaalt om voor de kinderen leuke extra's te kunnen blijven doen. De bijdrage bedraagt € 10,-- per leerling. 

Van dit bedrg worden traktaties en attenties voor kinderen geregeld door de ouderraad, cadeautjes in december, uitstapjes voor kinderen van groep 1 t/m 7 en een schoolverlaterskamp voor groep 8. Voorheen werden voor schoolreis- uitstapjes en kampen aparte bedragen geind. N.a.v. een wetswijziging is dit aangepast. Het bedrag graag overmaken op: NL12RABO 017.10.93.968 t.n.v. Ouderraad Silvester-Bernadette o.v.v. naam en groep(en) vanhet kind/de kinderen.

De ouderraad staat open voor uw ideeën, opmerkingen en vragen. Spreek gerust een ouder van de OR aan.

De ouderraad bestaat uit de volgende personen:

Gaby van Lierop : Voorzitter

Louisa Clemente-Spierings

Angelique Dunker

Angelique Grobben

Natasja Kusters

Rachel Rijna

Tina Verhees