silvester bernadette

logo

Het bestuur

Onze school heeft een eigen schoolbestuur met een toezichthoudende taak. Dit behartigt samen met de directie alle bestuurlijke zaken. Het schoolbestuur is als volgt samengesteld:

Voorzitter: Mevr. I. Ruiter
Leden: Mevr. M. de Groot
  Dhr. M. Özcubukcu
  Dhr. B. Gielen
  Dhr. E. van Gestel
  Drh. G. Koppenens
Secretaresse: Mevr. M. Sars

 bestuursverslag 2018

Ons schoolbestuur werkt op een aantal gebieden samen met het schoolbestuur van b.s. De Goede Herder. Dit samenwerkingsverband heet PANTA RHEI. Daarmee probeert het bestuur het hoogste te bereiken wat in onderwijsland mogelijk is. KWALITEIT staat voorop.