silvester bernadette

logo

Het bestuur

Onze school heeft een eigen schoolbestuur waarbij een splitsing is gemaakt tussen uitvoerend bestuur en toezichthoudend bestuur. Monique van Ekert is directeur en uitvoerend bestuurder.

Het toezichthoudend schoolbestuur is als volgt samengesteld:

Voorzitter: Dhr. G. Koppenens
Leden: Mevr. T. de Groot
  Mevr. B. Jannes-de Vries
  Dhr. M. Özcubukcu
  Dhr. B. Gielen
   Mevr. M. Smeulders
Secretaresse: Mevr. M. Sars

Adviseur:             Mevr. M. de Groot 

 Bestuursverslag 2020

Ons schoolbestuur werkt op een aantal gebieden samen met het schoolbestuur van b.s. De Goede Herder. Dit samenwerkingsverband heet PANTA RHEI. Daarmee probeert het bestuur het hoogste te bereiken wat in onderwijsland mogelijk is. KWALITEIT staat voorop.