silvester bernadette

logo

Het bestuur

Onze school heeft een eigen schoolbestuur waarbij een splitsing is gemaakt tussen uitvoerend bestuur en toezichthoudend bestuur. Monique van Ekert is directeur en uitvoerend bestuurder.

Het uitvoerend schoolbestuur is als volgt samengesteld:

Voorzitter: Mevr. I. Ruiter
Leden: Mevr. M. de Groot
  Dhr. M. Özcubukcu
  Dhr. B. Gielen
  Dhr. E. van Gestel
  Dhr. G. Koppenens
Secretaresse: Mevr. M. Sars

 

 Bestuursverslag 2020

Ons schoolbestuur werkt op een aantal gebieden samen met het schoolbestuur van b.s. De Goede Herder. Dit samenwerkingsverband heet PANTA RHEI. Daarmee probeert het bestuur het hoogste te bereiken wat in onderwijsland mogelijk is. KWALITEIT staat voorop.