silvester bernadette

logo

Ouders

We vinden het erg belangrijk vanaf het eerste moment een goede samenwerking met ouders op te bouwen. U kent uw kind het best! In de groepen 1 gaat de leerkracht daarom op huisbezoek bij elk kind. In alle andere groepen plannen regelmatig gesprekken in met u, uw kind (vanaf groep 1) en de leerkracht samen om te bespreken hoe het gaat: op school en thuis en hoe we elkaar kunnen aanvullen en ondersteunen.

Om ouders te informeren over het onderwijs, organiseren we in elke groep 3 kijkmomenten in de klas. We nodigen u graag uit om wekelijks een kijkje in de klas van uw zoon/dochter te nemen. In de kleutergroepen zijn ouders 2x per week welkom tijdens de inloop om samen met hun zoon/dochter een activiteit te doen. Daarnaast bent u welkom om een dagdeel in de groep van uw zoon/dochter mee te kijken. Wanneer u dit aangeft op de lijst, neemt de leerkracht hiervoor contact met u op.

Daarnaast organiseren we regelmatig een ouder-koffiemoment waarbij ontmoeting met andere centraal staat. De data staan op de kalender.

Ter informatie over verschillende ontwikkelgebieden en/of schoolontwikkelingen worden ook informatiebijeenkomsten georganiseerd voor ouders en verzorgers, want samen komen we verder!

Tijdens de nieuw(school)jaarsreceptie ontvangt elk gezin een kalender-schoolgids en andere belangrijke info voor dit schooljaar.

Via Facebook ontvangen ouders die dit op prijs stellen regelmatig een kort berichtje over school of n.a.v. een bijzondere activiteit van een groep.

Elke leerkracht nodigt de ouders van zijn/haar klas uit om de klas te volgen in de schoolapp. Leerkrachten plaatsen hier regelmatig (minimaal 1x per week) een foto en informatie vanuit de groep.

Wekelijks ontvangen ouders de nieuwsbrief digitaal. Voor ouders die graag vanaf papier lezen, staat de nieuwsbrief klaar in de informatiezuil in de hal.

Zoals we graag de talenten van kinderen stimuleren, maken we ook graag gebruik van kennis, expertise en vaardigheden van ouders. Als u iets kunt, of iets kunt regelen waarvan u denkt dat dit informatief en interessant is voor onze school of een groep, horen we dit graag van u!

Ouders die daar behoefte aan hebben, kunnen gratis deelnemen aan een van de taalklassen voor ouders en/of aan het lees-rekencafé in groep 3 en 4 samen met hun kind.