silvester bernadette wit

Algemene info

Onze school

Een beknopte profielschets: De kinderen op school zijn een afspiegeling van de echte samenleving. Er is geen betere plek om kinderen van jongs af aan te leren respect te hebben voor ieders mening of overtuiging. Op onze katholieke school worden lessen levensbeschouwing gegeven a.d.h.v. thema's. Samen vieren en samen herdenken vinden we belangrijk, evenals aandacht voor verschillende culturen en geloven. We leren kinderen respectvol met de verschillen om te gaan. Ze worden daarbij vaak verrast door de vele overeenkomsten...

Heel belangrijk vinden wij dat een kind zich goed voelt. We zorgen voor een heel veilige, gezellige en duidelijk gestructureerde school om daaraan bij te dragen. Ons schoolgebouw is ruim en kindvriendelijk ingericht. Dit geeft zowel kinderen als collega's rust tijdens het werken in én buiten de klas. Alle groepen maken bijvoorbeeld gebruik van werkhoeken op de gang en vanaf groep 3 beschikt elke groep over een sfeervolle taal-leeszolder.

De schoolbibliotheek beschikt over een gevarieerd boekenaanbod. We stimuleren de kinderen ook thuis te lezen. Hierdoor groeit hun woordenschat en taalvaardigheid enorm. Dit vergroot het zelfvertrouwen, het leesplezier en daardoor ook de resultaten! We zijn de ouders die onze bieb mee beheren dankbaar voor hun inzet!

Onze school beschikt over een eigentijdse kleutergymzaal én over een eigen gymzaal. Na de gymles wordt gedoucht/opgefrist met een washand. De vakleerkracht gym is verantwoordelijk voor de doorgaande lijn in de motorische ontwikkeling van kinderen. Dit gebeurt zowel tijdens de gymlessen als tijdens de pauzes. De kleutergroepen hebben een eigen speelplaats met speelmogelijkheden die op hen zijn afgestemd. Het grote plein is verdeeld in verschillende zones waar volgens een rooster diverse sport- en spelactiviteiten plaatsvinden. Tijdens elke pauze worden kinderen hierin begeleid. Sportief spel wordt beloond!

De aula is een belangrijke ontmoetingsruimte op school. Hier vieren we belangrijke feesten samen, we openen er schoolthema's en treden er op voor elkaar en voor ouders.

De groepen 4 t/m 8 maken wekelijks gebruik van het handvaardigheid/technieklokaal. Kinderen maken prachtige werkstukken in 2D en 3D die verschillende werkplekken in het gebouw sfeervol aankleden.

Om de brede ontwikkeling en talenten van kinderen te stimuleren, bieden we naast een rijk onderwijsaanbod ook tal van naschoolse activiteiten aan kinderen: huiswerkbegeleiding, sportlessen, kinderkoken, muziek, spel, programmeren enz. Veel leerlingen beleven hieraan wekelijks veel plezier. Voor kinderen en ouders samen bieden we lees- en rekenbijeenkomsten aan om samen te werken aan de basis in groep 3 en 4.

U krijgt door het lezen en het kijken naar de website een eerste indruk van hetgeen er op school gedaan wordt. Wij nodigen u van harte uit om een kijkje te komen nemen in de school als kinderen en leerkrachten aan het werk zijn. Dan kunt u de sfeer proeven en beoordelen of u denkt dat onze school past bij u en uw kind(eren). Graag even telefonisch een afspraak maken.

Onze kernwaarden

Professionele leeromgeving

Leerlingen leren planmatig en doelgericht samen. Met de leerkracht en elkaar. We werken doelgericht en dagen leerlingen uit tot een actieve leerhouding: bijdragen aan thema's, leervragen bedenken en leren reflecteren. Het leerkrachtenteam ontwikkelt zich voortdurend: gezamenlijk en individueel.

Betrokken

Door onze betrokkenheid bij de leerlingen en hun ouders, creëren we een warm pedagogisch klimaat. Eerst de relatie, dan de prestatie! We zorgen ervoor dat zowel kinderen als hun ouders zich gezien en gehoord voelen en gaan in dialoog om ontwikkeldoelen en voortgang te bespreken. Van ouders verwachten we ook een betrokken en ondersteunende houding om de ontwikkeling van hun kind te stimuleren.

Samenwerkend

Samen leer je meer dan alleen en samen kom je verder. Dit geldt voor alle betrokkenen bij ons op school: leerlingen, leerkrachten en ouders. Regels en afspraken worden door iedereen nageleefd en in een sfeer van openheid en vertrouwen gaan we respectvol met elkaar en de omgeving om. Gesprekken over de ontwikkeling van kinderen voeren we met kind, ouders en leerkrachten samen. We praten mèt i.p.v. over elkaar Samen scholen Met peuterspeelzalen 't Stekje, 't Kwebbeltje en kinderdagverblijven 't Kasteeltje en Sportstuif onderhouden we een bijzondere samenwerking. Veel kleuters die starten op onze school hebben daarvoor een voorschoolse voorziening bezocht. Goede overdracht van informatie (met toestemming van en bij voorkeur samen met ouders) zorgt dat wij kunnen aansluiten bij wat een kind al durft, kan en kent.

Grensverleggend leren

Leerlingen worden op school voorbereid op vaardigheden die ze nodig hebben in hun toekomst. Zoals bijvoorbeeld kritisch en creatief denken, geduld, samenwerken, inlevings- en aanpassingsvermogen. We gebruiken moderne methoden, werkvormen en onderwijsmiddelen om "Samenscholen" vorm te geven. Bewegen neemt daarbij een belangrijke plaats in zowel tijdens de gymlessen, tijdens het buiten spelen als tussen de lessen door en tijdens de lessen. Breinonderzoeken wijzen uit dat dit het leren extra stimuleert. Een gezond lichaam en een gezonde geest versterken elkaar!

Ambitieus

De lat ligt hoog m.b.t. de verwachtingen die we als teamleden van elkaar hebben en ook t.a.v. de mogelijkheden van leerlingen en de betrokkenheid en participatie van ouders. Naast de 16 permanente groepen bieden we diverse ondersteuningsgroepen en -vormen om ambitieuze doelen te bereiken. Hoge verwachtingen leiden tot mooie resultaten. Samen halen we eruit wat erin zit!

Inhoudelijke plannen

De volgende zaken staan dit schooljaar centraal:

  • versterken van de basisvaardigheden taal, lezen en rekenen
  • werken met het gedachtengoed van S. Covey: "The leader in me". Effectieve mensen hebben 7 gewoonten die de basis vormen voor hun persoonlijke effectiviteit en groei. Iedereen kan deze gewoonten ontwikkelen, ook kinderen.

Deel ons

Volg ons

© Silverster Bernadette. Website Van Dongen Design - Inloggen

Adresgegevens

Silvester - Bernadette
Dahliastraat 2
5701 ET Helmond
Telefoon: 0492 - 523775
E-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website www.silvester-bernadette.nl