silvester bernadette wit

Kwaliteit

We werken voortdurend aan kwaliteitsverbetering. Dit wordt door de  onderwijsinspectie onderschreven. In november 2018 werden we door hen nl. beloond met de waardering "goed". De inspecteur was met name enthousiast over de samenwerkingsdriehoek leerling, school en ouders en de wijze waarop we die vorm geven, het pedagogisch klimaat en het didactisch handelen (de kwaliteit van de lessen). In april 2016 werd door de onderwijsinspectie een bezoek specifiek op de voor- en vroegschoolse periode afgelegd. Naast gekwalificeerde leerkrachten, werken op onze school onderwijsassistenten en leerkrachtondersteuners om kinderen intensief te begeleiden. In de kleutergroepen werken VVE-gecertificeerde leerkrachten.

Kwaliteitsverbetering dankzij bekwaam personeel

De Silvester-Bernadette school bestaat uit een team van deskundige leerkrachten. Elk teamlid blijft zich professionaliseren in het verlengde van ons schoolplan. Tijdens functionerings-, voortgangs- en beoordelings¬gesprekken worden de doelen besproken en geëvalueerd. Tijdens studiedagen en teambijeenkomsten wordt de collectieve kwaliteitsontwikkeling planmatig bevorderd en geborgd.
Leerkrachten hebben zich bekwaamd als teamleider, intern begeleider, gedragsspecialist, leesspecialist, meer- en hoogbegaafdheidsspecialist,rekenspecialist, ICT-er, specialist onderwijsontwikkeling, leerkrachtcoach, bedrijfshulpverlener, vakleerkracht gym, cultuurcoördinator, anti-pest coördinator, techniek/crea coördinator. Alle teamleden in de kleutergroepen zijn VVE-gecertificeerd

Kwaliteitsverbetering met behulp van moderne methodes en effectieve werkvormen

We maken gebruik van moderne leer- en hulpmiddelen.
De gebruikte lesmethodes zijn:

  • up-to-date
  • uitdagend en gestructureerd
  • voorzien van veel differentiatiemogelijkheden
  • conform referentieniveaus en kerndoelen
  • zorgvuldig gekozen en passend bij onze visie op leren en ontwikkelen van kinderen in de 21e eeuw.

Kwaliteitsverbetering met behulp van het leerlingvolgsysteem

Van elk kind registreren we observaties en toetsresultaten. Na elke toets volgt een analyse door de leerkracht. Het vervolgaanbod wordt hierop afgestemd om de ontwikkeling van alle leerlingen te waar¬borgen. We vergelijken leerlingen met zichzelf, dat wil zeggen dat we volgen of ze zich goed blijven ontwikkelen, en we vergelijken hun prestaties met die van andere leerlingen in Nederland. De toetsen van Cito worden namelijk op vrijwel alle scholen in Nederland afgenomen, waardoor een breed referentiekader ontstaat. Daarnaast volgen en analyseren we de ontwikkeling van de hele groep en maakt de Interne Begeleider trendanalyses voor de hele school.

Kwaliteitsverbetering met behulp van ICT-middelen

Iedere groep heeft een digitaal schoolbord dat de leerkracht onder meer gebruikt bij het geven van instructie. Daarnaast zijn er computers en chromebooks met oefenprogramma's bij de verschillende vakken, die de leerlingen gebruiken om leerstof te oefenen. Ook leren zij om informatie op te zoeken, presentaties te maken en te geven. Zo worden ze stap voor stap mediawijs. 

Kwaliteitsverbetering door planmatig werken

Onze school staat al jaren bekend als kwaliteitsschool. Deze hoge standaard houden we vast door zaken planmatig en gestructureerd aan te pakken en met alle betrokkenen steeds onze schouders eronder te zetten. Het schoolontwikkelingsplan geeft richting aan de professionele ontwikkelingsplannen van leerkrachten en verbetering in de groepen. Periodieke overleggen met de medezeggenschapsraad, ouderraad, werkgroepen en leerlingen in de Silvester-Bernadette-kinderraad-vergaderingen leiden tot input en meedenken over gewenste ontwikkelingen.

Uitstroomgegevens

Het is fijn om te weten dat de resultaten goed zijn. We vinden het ook belangrijk om van scholen voor voortgezet onderwijs, oud-leerlingen zelf en hun ouders terug te horen dat kinderen zich ook op langere termijn goed ontwikkelen en dat we hebben bijgedragen aan een solide basis.

Deel ons

Volg ons

© Silverster Bernadette. Website Van Dongen Design - Inloggen

Adresgegevens

Silvester - Bernadette
Dahliastraat 2
5701 ET Helmond
Telefoon: 0492 - 523775
E-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website www.silvester-bernadette.nl