silvester bernadette wit

Missie & visie

Onze missie

Samenscholen met hoofd, hart en handen!

We vinden het belangrijk om met collega's, kinderen en ouders sámen een veilige, rijke en warme omgeving te creëren waarin kinderen zich optimaal ontwikkelen op weg naar een gelukkige toekomst. Dit doen we met hoofd, hart en handen en ook samen met diverse maatschappelijke partners die zowel school als ouders kunnen ondersteunen.

Onze visie

Wij zetten onze onderwijsvisie uiteen op levensbeschouwelijk gebied, de maatschappelijke identiteit, het pedagogisch klimaat en onze onderwijskundige doelen. Deze vier aspecten zijn sterk met elkaar verbonden en van elkaar afhankelijk.

Levensbeschouwelijke visie

Wij zijn ons als team van een katholieke school sterk bewust van de invloed van onze houding op de kinderen. Deze houding en het overdragen van normen en waarden vinden wij belangrijk. We hopen dat dit voor de kinderen resulteert in een positieve houding t.a.v. de medemens in de maatschappij. We leren kinderen beoordelen i.p.v. veroordelen.

Maatschappijvisie

In de maatschappij gedijt een kind, een mens, het beste als het vanuit zelfvertrouwen en op creatieve wijze een goede manier vindt om naar buiten te treden. Om dat te bereiken moet het kind zich geborgen voelen en vertrouwen genieten. We vinden het daarom belangrijk dat zowel kinderen als hun ouders en collega's zich "thuis voelen" op school. Door hen effectieve gewoonten en levensvaardigheden aan te leren, worden onze leerlingen wereldburgers die (ook) in de toekomst hun steentje bijdragen aan de maatschappij.

Pedagogische visie

We willen het kind meegeven dat "leren" een vanzelfsprekende en plezierige activiteit is met als doel goede attitudes en kennis te verwerven binnen de eigen mogelijkheden. Dit impliceert tevens dat leerkrachten en kinderen respect hebben voor onderlinge verschillen hierin. Deze verschillen vormen een verrijking om met en van elkaar te leren. Iedereen verdient het om gezien te worden. Dit is een vertrekpunt om relaties op te bouwen. Vanuit die relatie groeien prestaties.

Onderwijskundige visie

In een ordelijke omgeving hanteren we duidelijke structuren in het aanbieden, verwerken en het evalueren van de leerstof. Ons doel is om elk kind zich optimaal te laten ontplooien. Door o.m. gebruik te maken van gestructureerde coöperatieve werkvormen, maken we bewust gebruik van verschillen tussen kinderen: ze leren van en met elkaar, leren elkaar aan te vullen enz, enz.

Het onderwijs op school wordt zoveel mogelijk afgestemd op de ontwikkelingsmogelijkheden van de kinderen. Het is zodanig ingericht dat zij een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen.

De voortgang in de ontwikkeling van de kinderen wordt mede bepaald door de mogelijkheden van de kinderen. Sociaal-emotionele ontwikkeling is van basale invloed op de mogelijkheden om kennis, inzicht en vaardigheden te verwerven.

We beschouwen het ontwikkelingsproces niet als een autonoom proces; dat betekent dat we niet blijven afwachten wat de leerlingen op een bepaald moment aan ontwikkelingen laten zien. Een goede stimulerende onderwijsleersituatie moet dit proces van de kinderen bevorderen. Wij streven niet louter cognitieve prestaties na, maar ook sociaal-emotionele, creatieve en lichamelijke aspecten krijgen veel aandacht. De leerlingen op school worden nauwgezet begeleid, zowel pedagogisch als didactisch. Het onderwijs op school richt zich natuurlijk ook op het ontwikkelen van de creativiteit. Dan denken we niet enkel aan de dingen die ge­daan worden bij tekenen, handvaardigheid en muziek. Ook het denken wordt gestimuleerd. We trachten situaties te creëren waarin een beroep gedaan wordt op fantasie, het voorstellingsvermogen, de vindingrijkheid en uitingsmogelijkheden van de kinderen. We doen dat bij­voorbeeld bij: projecten, opstel en brieven schrijven, dramatische expressie, poppenkast, toneel, vieringen, tijdens crea-ochtenden en gesprekken.

Deel ons

Volg ons

© Silverster Bernadette. Website Van Dongen Design - Inloggen

Adresgegevens

Silvester - Bernadette
Dahliastraat 2
5701 ET Helmond
Telefoon: 0492 - 523775
E-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website www.silvester-bernadette.nl