silvester bernadette

logo

Praktische info

Kalender 2021-2022

Schoolgids 2021-2022 

Schoolkalender / schoolgids

In de schoolkalender / schoolgids vindt u informatie over de doelen, werkwijze en organisatie van ons onderwijs. Verder bevat de schoolgids allerlei praktische gegevens.

We hopen, dat de schoolkalender / schoolgids (naast andere informatie), ertoe bijdraagt, dat eenieder, die bij de school betrokken is, de verdere ontwikkeling van de school mede vorm geeft in de komende jaren. We nodigen u van harte uit.

Nieuwe ouders ontvangen naast de schoolkalender / schoolgids een kleuterinformatieblad waarin allerlei praktische zaken over school aan de orde komen.
Hebt u na het lezen van de schoolkalender / schoolgids nog vragen en/of opmerkingen, dan horen we dat graag van u. De deur staat altijd open.

Klik op de onderstaande links om de kalender en de schoolgids te bekijken:Schooltijden

Wij werken op onze school met een continurooster. Een continurooster betekent dat de kinderen tussen de middag op school blijven. De schooltijden gelden voor de hele school!

 
Maandag 8.30 u - 14.45 u
Dinsdag 8.30 u - 14.45 u
Woensdag 8.30 u - 12.30 u
Donderdag 8.30 u - 14.45 u
Vrijdag 8.30 u - 12.30 u
   


De kinderen zijn vanaf 8.15 uur welkom op de speelplaats, voor die tijd is er geen toezicht. De eerste bel gaat om 8.20 uur. De kinderen mogen dan naar binnen. De lessen starten om 8.30 uur. 

Pauze

De kinderen hebben twee keer pauze. Zowel in de ochtendpauze, als tussen de middag spelen de kinderen met leeftijdsgenoten uit enkele andere groepen samen buiten. We hebben voor deze organisatie gekozen om kinderen voldoende speel- en beweegmogelijkheden te bieden. Kleuters spelen op hun eigen speelplaats.

Speelpauze ochtend

De groepen 3 en 4 spelen van 10.00 uur tot 10.15 uur

De groepen 7 en 8 spelen van 10.15 uur tot 10.30 uur

De groepen 5 en 6 spelen van 10:30 uur tot 10:45 uur

Speelpauze voor of na de lunch

De groepen 3 en 4 spelen van 11.30 uur tot 12.00 uur.

De groepen 7 en 8 spelen van 12.00 uur tot 12.30 uur.

De groepen 5 en 6 spelen van 12.30 uur tot 13:00 uur.

Tijdens deze pauzes wordt er gesurveilleerd door leerkrachten van de school.

Gymtijden

 
Tijd Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
08.30 - 09.15 groep 3 groep 6  groep 3 groep 5M/B onderbouwdag
09.15 - 10.00 groep 3 groep 6 groep 3  groep 6 lessen verdeeld
10.00 - 10.45 groep 4 groep 7 groep 4 groep 6 over de ochtend
10.45 - 11.30 groep 4 groep 7 groep 4 groep 7  
11.30 – 12.15     groep 5R    
12.30 -13.15       groep 7  
13.00 - 13.45 groep 5 groep 8   groep 8  
13.45 - 14.30 groep 5 groep 8   groep 8   

Kinderen van groep 3 t/m 8 douchen na elke gymles.

Vakantie en vrije dagen

Herfstvakantie: 25 oktober t/m 29 oktober 2021

Kerstvakantie: 27 december 2021 t/m 7 januari 2022

Carnavalsvakantie: 28 februari t/m 4 maart 2022

2e Paasdag: 18 april 2022

Koningsdag: 27 april 2022

Meivakantie: 25 april t/m 6 mei 2022

He-Pi vakantie: 26 mei t/m 6 juni 2022

Zomervakantie: 25 juli t/m 2 september 2022

Studiedagen

  • Studiedagen team; Deze dagen zijn alle kinderen de hele dag vrij.
       • 23 september, 3 december, 11 februari, 14 april, 5 juli
  • Studiewerkmiddagen team: Op deze data zijn alle kinderen om 12.30 uur uit.
       • 12 oktober, 22 november, 10 februari, 29 maart, 23 juni

Verlof

Alle kinderen moeten het wettelijk vastgestelde aantal uren naar school. Voor het basisonderwijs geldt: 7520 uur, verspreid over 8 jaar.
Kinderen moeten in deze tijd veel leren. We kunnen en mogen daarom niet zomaar verlof geven voor een extra vakantie, weekendje weg of tijdens schooltijd naar de tandarts voor de halfjaarlijkse controle.
Verlof dient alleen voor speciale gelegenheden. U kunt hiervoor een formulier ophalen op de administratie of het downloaden uit de schoolapp. De regels omtrent verlof staan op het formulier. Dit moet uiterlijk acht weken vooraf worden ingeleverd. U krijgt daarna z.s.m. bericht of uw aanvraag is goedgekeurd of afgekeurd. Aansluitend aan het einde van de zomervakantie mag geen verlof worden gegeven.

Zorg, vragen, problemen

Indien leerkrachten zich zorgen maken m.b.t. de ontwikkeling van kinderen, nemen zij contact op met ouders. We verwachten dat andersom ook van ouders: als u zich zorgen maakt over uw kind en/of vragen hebt over zijn of haar ontwikkeling, neem alstublieft contact op met de leerkracht van uw kind. Samen weten we meer dan alleen!