silvester bernadette

logo

Praktische info

Schoolkalender / schoolgids

In de schoolkalender / schoolgids vindt u informatie over de doelen, werkwijze en organisatie van ons onderwijs. Verder bevat de schoolgids allerlei praktische gegevens.

We hopen, dat de schoolkalender / schoolgids (naast andere informatie), ertoe bijdraagt, dat eenieder, die bij de school betrokken is, de verdere ontwikkeling van de school mede vorm geeft in de komende jaren. We nodigen u van harte uit.

Nieuwe ouders ontvangen naast de schoolkalender / schoolgids een kleuterinformatieblad waarin allerlei praktische zaken over school aan de orde komen.
Hebt u na het lezen van de schoolkalender / schoolgids nog vragen en/of opmerkingen, dan horen we dat graag van u. De deur staat altijd open.

Klik op de onderstaande links om de kalender en de schoolgids te bekijken:

Schoolkalender

Schoolgids

Schooltijden

Wij werken op onze school met een continurooster. Een continurooster betekent dat de kinderen tussen de middag op school blijven. De schooltijden gelden voor de hele school!

 
Maandag 8.30 u - 14.45 u
Dinsdag 8.30 u - 14.45 u
Woensdag 8.30 u - 12.30 u
Donderdag 8.30 u - 14.45 u
Vrijdag 8.30 u - 12.30 u
   


De kinderen zijn vanaf 8.15 uur welkom op de speelplaats, voor die tijd is er geen toezicht. De eerste bel gaat om 8.25 uur. De kinderen mogen dan naar binnen. De lessen starten om 8.30 uur. Op dinsdag en donderdag zijn de ouders van kleuters welkom tijdens het inloopkwartier in de groep: van 8:25 – 8:40 uur. Op woensdag zijn de ouders van groep 3-leerlingen van harte welkom voor dit inloopkwartier van 12:30 – 12:45 uur.

Pauze

De kinderen hebben twee keer pauze. Zowel in de ochtendpauze, als tussen de middag spelen de kinderen met leeftijdsgenoten uit enkele andere groepen samen buiten. We hebben voor deze organisatie gekozen om kinderen voldoende speel- en beweegmogelijkheden te bieden. Kleuters spelen op hun eigen speelplaats.

Speelpauze ochtend

De groepen 3 en 4 spelen van 10.15 uur tot 10.30 uur

De groepen 5 en 6 spelen van 10.00 uur tot 10.15 uur.

De groepen 7 en 8 spelen van 10:30 uur tot 10:45 uur

Speelpauze na de lunch

De groepen 3 en 4 spelen van 12.00 uur tot 12.30 uur.

De groepen 5 en 6 spelen van 11.30 uur tot 12.00 uur.

De groepen 7 en 8 spelen van 12.30 uur tot 13:00 uur.

Tijdens deze pauzes wordt er gesurveilleerd door leerkrachten van de school.

Gymtijden

 
Tijd Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
08.30 - 09.15 groep 3 groep 5  groep 3 groep 5 onderbouwdag
09.15 - 10.00 groep 3 groep 5 groep 3  groep 5 lessen verdeeld
10.00 - 10.45 groep 4 groep 6 groep 4  groep 6 over de ochtend
10.45 - 11.30 groep 4 groep 6 groep 4 groep 6  
11.30 – 12.15     groep 7D/M    
13.00 - 13.45 groep 7 groep 8   groep 7J  
13.45 - 14.30 groep 7 groep 8   groep 8   Vakantie en vrije dagen

Herfstvakantie: 16 oktober t/m 20 oktober 2017

Kerstvakantie: 25 december 2017 t/m 5 januari 2018

Carnavalsvakantie: 12 februari t/m 16 februari 2018

2e Paasdag: 2 april 2018

Koningsdag: 27 april 2018

Meivakantie: 23 april t/m 11 mei 2018

Hemelvaart: 10 en 11 mei 2018

2e Pinksterdag: 21 mei 2018

Zomervakantie: 6 juli t/m 17 augustus 2018

Studiedagen

  • Voor alle leerkrachten een studiemiddag: 3 oktober / 16 november / 31 januari / 26 februari. De kinderen hebben dan de middag vrij.
  • Voor alle leerkrachten een studiedag: 1 september / 6 december / 25 januari / 6 maart / 15 juni / 18 juni. De kinderen zijn dan de hele dag vrij.

Extra vrije dagen

Verlof

Alle kinderen moeten het wettelijk vastgestelde aantal uren naar school. Voor het basisonderwijs geldt: 7520 uur, verspreid over 8 jaar.
Kinderen moeten in deze tijd veel leren. We kunnen en mogen daarom niet zomaar verlof geven voor een extra vakantie, weekendje weg of tijdens schooltijd naar de tandarts voor de halfjaarlijkse controle.
Verlof dient alleen voor speciale gelegenheden. U kunt daarvoor een formulier op school komen halen bij de teamleider. De regels omtrent verlof staan op het formulier. Dit moet uiterlijk twee weken vooraf worden ingeleverd. U krijgt daarna z.s.m. bericht of uw aanvraag is goedgekeurd of afgekeurd.