silvester bernadette

logo

Het zorgteam

De drie interne begeleiders van onze school vormen samen het interne zorgteam:

  • Eveline Vlems ( groepen 1 t/m 2)
  • Bernadette van Veghel (groepen 3 t/m 5)
  • Regine de Vries (groepen 6 t/m 8)

Zij werken samen met de leerkrachten en de teamleider van hun bouw. Wekelijks is er een orthopedagoog in huis voor specifieke hulpvragen van de interne begeleiders. Voor korte vragen en langduriger hulp op het gebied van opvoedondersteuning voor ouders, werken we samen met Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), LEV- groep en GGD. Een medewerker van sociale teams Helmond kan door school en ouders worden ingeschakeld t.b.v. het welzijn en de ontwikkeling van kinderen en ouders.

In het kader van passend onderwijs zijn veel zaken in ontwikkeling op het gebied van onderwijszorg. Het zorgteam volgt deze ontwikkelingen en deelt de informatie binnen het team.